Stimați utilizatori, agenți și parteneri,

Prin prezenta, Vă informăm, că conform Hotărîrii BNM cu nr. 197 din 08.08.2018, începînd cu 09.08.2018, licența nr. 000587 din 11.08.2016 eliberată companiei ”Bpay” SRL se suspendă pe un termen de 6 luni.

Reieșind din cele expuse, începînd cu 09.08.2018 ora 17:00, compania ”Bpay”:
1. Nu va avea posibilitate de a primi mijloace financiare de la utilizatori, agenți și parteneri.
2. Nu va avea posibilitate de a executa transferuri inițiate de utilizatori.
3. Va asigura integritatea mijloacelor financiare / fondurilor primite de la utilizatori, agenți și parteneri.
4. Va asigura restituirea sumelor depuse / depozitate de utilizatorii săi în Sistemul de plăți Bpay cu 0% comision.
5. Terminalele de plată vor accepta plăți înafară de plățile pentru alimentarea portmoneelor electronice.
Conform hotărîrii nominalizate, compania ”Bpay”:
a) va informa utilizatorii serviciilor de plată despre suspendarea activității sale prin toate mijloacele de care dispune (prin publicarea informației de pagina sa web, afișarea informației în locurile de prestare a serviciilor de plată etc.), inclusiv prin intermediul agenților de plată;
b) va asigura posibilitatea utilizarii serviciilor de plată de a transfera mijloacele bănești din conturile lor de plăți la SRL ,,Bpay“ în conturile deschise la alți prestatori de servicii de plată din Republica Moldova sau posibilitatea de a ridica, conform legislației, mijloacele bănești în numerar din conturile lor de plăți la ghișeele SRL ,,Bpay“ și agenților săi de plată cu 0% comision;
c) va întreprinde măsurile necesare pentru ca operațiunile de plată, întru a căror executare SRL ,,Bpay“ a primit, direct sau prin intermediul agenților de plată, până la data suspendării activității sale mijloace bănești de la utilizatorii serviciilor de plată, să fie executate integral (inclusiv cele de achitare a serviciilor furnizorilor de servicii), iar cele parvenite ulterior să fie respinse (refuzate).


Totodată, comunicăm, că pentru noi, cît și pentru utilizatori, agenți și partenerii noștrii, este un eveniment neprevăzut și compania ”Bpay” va întreprinde toate acțiunile legitime întru reluarea cît mai rapidă a activității de prestare a serviciilor de plată și emitere a monedei electronice.


Cu respect,
administrația ”Bpay” SRL